Väkevä elämä - Viisaampi mieli, vahvempi keho

Päivi Merjonen - Miten meistä tulee se mitä olemme?

Episode Summary

Kaltaiseni valmentaja-sohvafilosofi auttaa päivätyökseen ihmisiä voimaan paremmin tästä hetkestä eteenpäin mutta samalla myös miettii, että miten meistä ihmisistä on tullut se versio itsestämme mikä kulloinkin olemme. Onko meissä ihmisissä kovakoodattuna perimään asioita, jotka eivät muutu ja vaikuttavat hyvinvointiimme, käyttäytymiseemme ja siihen miten jäsennämme maailmaa? Entä mikä on ympäristön, kasvatuksen, sattumusten ja epigenetiikan merkitys kaikessa tässä? Millainen vaikutus meihin on elämänpolkumme negatiivisilla ja positiivisilla asioilla? Onko keski-ikäinen ihminen tuomittu olemaan se mitä on vai pystyykö omaan elämään vaikuttamaan vielä aikuisena tai myöhemmällä iällä miten paljon? Jos yhteiskunta on mahdollisimman vakaa ja tasa-arvoisempi, mikä vaikutus sillä on siihen miten erilaisia meistä tulee? Jos haluaa muuttaa elämänsä suuntaa esim. hyvinvoinnin osalta niin pitääkö "muuttua ihmisenä" vai voiko olla edelleen oma itsensä ja muuttaa vain sitä mitä tekee? Näitä ja teeman muita supermielenkiintoisia kysymyksiä kanssani pohtimassa Päivi Merjonen, psykologian tohtori ja tutkija Jyväskylän yliopistosta. Optimal Performance - Hyvinvointiluennot ja verkkovalmennukset: https://www.optimalperformance.fi - Kuntosali ja valmennuskeskus, Helsinki: https://www.opcenter.fi/ Lahti: https://www.opcenterlahti.fi/ Päivä Merjonen - Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Paeivi-Merjonen - Väitöskirja: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28027 - Twitter: https://twitter.com/PMerjonen