Väkevä elämä - Viisaampi mieli, vahvempi keho

Maria Lähteenmäki - Yksinäisyys, yksinäisyyden torjunta ja Helsinki Missio

Episode Summary

Meidän ihmisten hyvinvointiin ja elämän mielekkyyteen monella tavalla vaikuttaa lukuisat asiat ja yksi näistä on sosiaaliset suhteet ja toisaalta myös tämän kääntöpuoli eli yksinäisyys. Mutta mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan yksinäisyydellä, onko jotain eroa olla yksin tai yksinäinen? Miten yksinäisyys syntyy, mitä siitä voi seurata ja onko jotain mitä meistä jokainen voi tehdä yksinäisyyttä torjuakseen? Näitä ja muita ajatuksia aiheiden ympäriltä studiossa vieraanani pohti Helsinki Mission yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki.